משלוחים ואספקה

לתשומת לבך !!!

כל המחירים באתר אינם מעודכנים

בעקבות עליית מחירים מאז הקורונה 

שיעור של מעל 100%

יש ליצור קשר לפני אישור ההזמנה

לקבלת מחיר עדכני

תודה מראש

 

 

.אספקת המוצרים נעשת במחסני החברה ללא חיוב

ניתן להזמין הובלה ואספקה ע"י משאית שלנו בתשלום מוסכם

ניתן להזמין הובלה והתקנה בתיאום ובתשלום מוסכם   אחריות האתר לאיכות המוצרים
,המוצרים נמכרים באחריות למשך 12 חודשים מיום רכישתם,ללקוח כיפי שמצויין בחשבונית .אחריות זו אינה ניתנת להעברה.
האחריות מוגבלת למוצר פגום ואינה תקפה לנזקים עקב שימוש או הזזה או  פגם שנוצר לאחר שיצא משליטה של האתר
הלקוח לא יהיה זכאי לכל פיצוי ,החזר,שיפוי,או תשלום בגין הפגם במוצר והאתר לא ישא בכל נזק תוצאתי ישיר או עקיף פרט לתיקון הליקוי 
.הלקוח יודיע על הליקוי תוך 1  יום מקבלת הטובין וישלח הודעה בכתב.

ההחלטה הסופית לתיקון הליקוי אופן התיקון זמן ומקום התיקון יקבע בלעדית על ידי עובדי האתר בלבד
ובכפוף לכך שהאספקה ו/ או ההתקנה נעשת על ידי האתר או שעובדיה.
במקרה של התקנה או קבלת המוצר בחברה האחריות תהיה במחסני החברה בלבד 

,האחריות אינה חלה על דהיית צבע עקב חשיפה לשמש ,חום או עקב שימוש בחומרי ניקוי שריטות חבטות וכדומה